strona g��wna produkty sklepy o nas kontakt english deutsch brennabor
treking miasto dla dzieci sk�adane

Kontakt
                                  
FHMM Sp. z o.o.   
ul.Ciecholowicka 29
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310-67-40
fax. +48 71 310-10-01
NIP 915-169-52-81
REGON 020119263

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla  Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00240808

BZ WBK S.A. O/Oborniki Śl. 64 1090 2457 0000 0001 0447 1435